Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice s registrovanou službou Domovy pro osoby se zdravotním postižením, provozují Sociální služby Uh. Hradiště, p.o., jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Službu poskytujeme v objektu DZP Kvasice, Cukrovar 304, 76821 Kvasice. Službu poskytujeme dle zákona č.108/2006 Sb, o sociálních službách.  Služba je poskytována na základě písemné smlouvy uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem.  

 

 
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice je poskytnutí sociální služby lidem, kteří se v důsledku zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují celodenní péči. Jsme schopni komplexně pečovat, pomáhat, podporovat a uspokojovat základní potřeby klientů a rozvíjet jejich potenciál. Ale neumíme a ani nechceme nahradit rodinu v její citové a vztahové bohatosti.

Poskytujeme službu klientům těchto cílových skupin:

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním postižením kombinovaným jiným typem postižení - tělesným, smyslovým postižením, poruchami psychického vývoje, poruchami autistického spektra, psychotickými stavy, s chronickým onemocněním).

Přijímáme klienty ve věku:

 • dorost (16-18let)
 • mladí dospělí (19-26let)
 • dospělí (27 – 64let)

Přednostně přijímáme klienty se soudně nařízenou ústavní výchovou. 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutá podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Naše zařízení nemůže poskytnout sociální službu v těchto situacích: 

·         Neposkytujeme žádanou službu.

·         Zájemce nespadá do cílové skupiny.

·         Kapacita žádané služby je naplněna.

·         Volné místo nevyhovuje potřebám a přáním žadatele.

·         Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby.

·         Žadatel není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

·         Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Pobytovou službu Domova pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme nepřetržitě.