Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metody poskytovaných služeb

8. 11. 2010

Metody práce

 • Individuální případová práce

 • Skupinová sociální práce

 • Sociálně aktivizační činnosti s důrazem na sebeobsluhu

 • Muzikoterapie

 • Zooterapie

 • Bazální stimulace

 • Podpora partnerských vztahů a sexuality klientů

 • Odstraňování ústavních prvků

 • Podpora aktivního trávení volného času

Zásady poskytování služeb

 • Poskytování služby dle platných právních norem

 • Dobrá praxe  - podpora přenosu dobré praxe do naší práce

 • Etika v každodenní praxi

 • Holistický přístup – vnímání člověka jako jedinečné celistvé bytosti

 • Práce s rizikem

 • Multidisciplinární přístup

 • Podpora přirozených vazeb a vztahů klientů

 • Podpora partnerských vztahů a sexuality klientů

 • Otevřenost zařízení