Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika jednotlivých úseků

 Úsek administrativa

 Úsek administrativy (vedoucí, účetní, vedoucí přímé obslužné péče, sociální pracovník) zabezpečuje:

 • Provoz zařízení z ekonomického hlediska  - sledování výdajových a příjmových složek, skladové hospodářství, hospodaření s majetkem, kontakt s dodavateli, zásobování, fakturace. Spolupráce s ředitelstvím Sociálních služeb Uherské Hradiště a s orgány zřizovatele. Kontakt se sponzory. Zavádění nového softwarového vybavení zařízení.
 • Kontakt s provozovatelem a zřizovatelem - statistické vykazování, spolupráce na analýzách a projektech. Spolupráce v rámci inspekcí kvality poskytovaných služeb.
 • Provoz zařízení z hlediska personálního zajištění – zaměřeno zejména na zvyšování odbornosti personálu, zajištění personálu na všech pracovních pozicích. Spolupráce s Úřadem práce.
 • Mediální publicita zařízení – kontakt s médii, aktivní informování veřejnosti o dění v zařízení, spolupráce na různých akcích.
 • Poskytování sociální pomoci, zpracování písemných podkladů a účast na jednáních  v  zájmu klientů s jinými odborníky, správa jmění, evidence plateb,  zajišťování sociál. zdravotních služeb, operativní evidence příjmů a výdajů kapesného, spolupráce s rodiči a soudy.
 • Vedení spisové dokumentace. 

 

Úsek přímá obslužná péče (pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry):

 • koordinace a metodické vedení pracovníků přímé obslužné péče při přípravě aktivizačních činností a jejímu správnému provedení + úzká spolupráce
 • příprava dokumentace aktivizačních činností ( záznamy aktivizačních činností )
 • metodické vedení pracovníků k výrobě a využití pomůcek
 • aktivizační činnost, rozdělení zaměstnanců do aktivizačních činností
 • individuální plánování, sestavování individuálních plánů = garant individuálního plánování
 • zajištění personálního obsazení všech kulturních , sportovních akcí
 • zabezpečení kulturního vyžití
 • poskytování základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu
 • vedení ošetřovatelské, zdravotní dokumentace
 • vedení ke zdravému životnímu stylu
 • včasné a přesné plnění ordinací lékaře
 • spolupráce při řešení sociálních i zdravotních problémů uživatelů
 • rehabilitace , vedení dokumentace + spolupráce s rehabilitačním oddělením , fyzioterapeuty
 • příprava uživatelů na vyšetření
 • doprovod a asistence u vyšetření
 • provádění výcviku personálu s využitím kompenzačních pomůcek 
 • zajištění komplexní ošetřovatelské péče, koordinace a usměrňování odborných činností monitorování a vyhodnocení potřeb uživatelů
 • koordinace a metodické vedení všech pracovníků přímé péče
 • odpovědnost za dodržování hygienických a protiepidemiologických zásad
 • dodržování zásad zdravé výživy a pravidel dietního systému
 • kontrola vedení zdravotní a ošetřovatelské dokumentace
 • sledování zdravotního stavu uživatelů
 • spoluúčast na vypracování ošetřovatelských standardů, metodických postupů
 • úzká spolupráce s lékaři
 • příprava uživatelů na vyšetření
 • doprovod a asistence u vyšetření
 • provádění výcviku personálu s využitím kompenzačních pomůcek
 • zajištění inkontinenčních, kompenzačních pomůcek pro uživatele
 • zajištění léčivých přípravků , obvazového materiálu ….
 • sledování a zajištění preventivní prohlídky pro uživatele
 • rozpis služeb personálu
 • sledování a zajištění očkování
 • plnění ordinací lékaře
 • kontrolní činnost

Úsek sociální (sociální pracovnice) zabezpečuje:

 • Sociální práce a poradenství - komplexní zajištění sociální agendy, spolupráce s opatrovníky, zákonnými zástupci a rodinami, spolupracujícími institucemi (soudy, státní správa, veřejný opatrovník atd.).
 • Podpora klientů v kontaktu se společenským prostředím
 • Koordinace a podpora individuálního plánování klientů

Úsek technicko-hospodářský

Úsek technicko-hospodářský (údržba, stravovací provoz, úklid a prádelna) zajišťuje:

Údržba:

 • zajištění chodu zařízení z hlediska energií, drobných oprav, údržby zařízení a zahrady, odpadového hospodářství. Zajištění provozu služebních vozidel a dopravu uživatelů do školy nebo na kulturní a sportovní akce. Spolupráce s administrativou z hlediska kontaktu s dodavateli, servisními firmami.
 • spolupráce při výzdobě a údržbě interiéru a exteriéru zařízení.
 • spolupráce s ostatními úseky v rámci příprav akcí pro uživatele.
 • zajištění stravování uživatelů a personálu, sestavování jídelníčků, výdejek; spolupráce s administrativou z hlediska hospodárnosti nákupů a přípravy pokrmů. Spolupráce se sociální pracovnicí a úsekem přímé obslužné péče na evidenci uživatelů pro potřeby vratek. Kontakt s dodavateli.
 • spolupráce s ostatními úseky v rámci příprav akcí pro uživatele

Úklid:

 • zajišťování komplexních úklidových prací v zařízení, odpadové hospodářství; kontakt se servisními firmami.
 • spolupráce s úsekem přímé obslužné péče při zajištění úklidu na pokojích uživatelů, spolupráce s uživateli při jejich samostatném úklidu svých pokojů.

Prádelna:

 • zajišťování praní, žehlení a údržby prádla uživatelů a personálu.
 • spolupráce s úsekem přímé obslužné péče při individuálních úpravách oděvních součástí nebo vybavení uživatele.

 

Stravovací provoz:

 • Zajištění racionálního stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám klientů. Podpora soběstačnosti klientů při stravování (zařazení tzv. švédských stolů do jídelníčku - tento styl servírování stravy podporuje klienty v samostatné přípravě stravy).