Jdi na obsah Jdi na menu
 


- Občanský zákoník, opatrovnictví -

9. 10. 2014

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který přináší zásadní změny především v oblasti zastoupení člověka, opatrovnictví, které se přímo týká našich klientů. 

Důležité informace naleznete např. zde:

- znění OZ: business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/

- informace od veřejného ochránce (ombudsmana): www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vykon-opatrovnictvi/

- kompetence opatrovníka: 

www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/10_2013_Kompetence-opatrovnika.pdf

Co nového přichází od 1. 1. 2014?

Od roku 2014 existuje pouze omezení svéprávnosti. Kdo byl do té doby zbaven způsobilosti k právním úkonům, je osobou omezenou ve svéprávnosti a může samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. Jinak se po dobu tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bezprostředně rozsah omezení nemění oproti dosavadním rozhodnutím soudu.

Podle zákona má soud tři roky na rozhodnutí o svéprávnosti každého člověka bez plné svéprávnosti k 1. 1. 2014; jinak pak tyto osoby nabudou svéprávnosti. Soud řízení zahájí i bez návrhu, nicméně je možné se na něj v této věci obrátit s návrhem či podnětem. 

Může opatrovník stanovit režim návštěv, vycházek a jinak stanovit pravidla služby poskytované opatrovanému?

Opatrovník je povinen jednat v nejlepším zájmu opatrovaného a chránit jeho práva. Soud stanovuje rozsah práv a povinností opatrovníka, které se týkají zejména právního jednání. To znamená, že za opatrovaného jedná tehdy, pokud mu mají vzniknout, změnit se nebo zaniknout práva nebo povinnosti. Do rozsahu oprávnění opatrovníka nemůže spadat rozhodování o základních právech a svobodách opatrovaného. Není tedy oprávněn stanovit, kdo a kdy může opatrovaného navštěvovat. Nemůže mu ani zakazovat volný pohyb či podmiňovat možnost vycházky svým souhlasem nebo rozhodovat o denním programu. (zdroj: www.ochrance.cz)