Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice je součástí sítě zařízení sociálních služeb poskytovaných Sociálními službami Uh. Hradiště, p.o. Zřizovatelem poskytovatele je  Zlínský kraj.

Zařízení registruje tři typy služeb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice má kapacitu 26 míst.  Služba je poskytována nepřetržitě. Jedná se o službu pobytovou.

Cílovou skupinu uživatelů tvoří:

 •   osoby s mentálním postižením
 •   osoby s kombinovaným postižením
 •   osoby se zrakovým postižením

Služba je poskytována těmto věkovým skupinám uživatel:

 děti předškolního věku (3 - 6 let),

 mladší děti (7 - 10 let),

 starší děti (11 - 15 let),

 dorost (16 - 18 let),

 mladí dospělí (19 - 26 let).

 Týdenní stacionáře mají kapacitu 4 místa. Služba je poskytována od pondělí do pátku, vždy od pondělí 6:00 do pátku 17:00.

V ostatních dnech je poskytována nepřetržitě. Jedná se  o službu pobytovou.

Cílovou skupinu uživatelů tvoří:

 •   osoby s mentálním postižením
 •   osoby s kombinovaným postižením
 •   osoby se zrakovým postižením

 Služba je poskytována těmto věkovým skupinám uživatel:

 děti předškolního věku (3 - 6 let),

 mladší děti (7 - 10 let)

 starší děti (11 - 15 let)

 dorost (16 - 18 let)

 mladí dospělí (19 - 26 let)

 Denní stacionáře mají kapacitu 1 místo. Služba je poskytována ambulantně, denně od 6:00 do 16:00 v pondělí až pátek.

 Cílovou skupinu uživatelů tvoří:

 •   osoby s mentálním postižením
 •   osoby s kombinovaným postižením
 •   osoby se zrakovým postižením

 Služba je poskytována těmto věkovým skupinám uživatel:

 děti předškolního věku (3 - 6 let),

 mladší děti (7 - 10 let)

 starší děti (11 - 15 let)

 dorost (16 - 18 let)

 mladí dospělí (19 - 26 let)

 Služby jsou poskytovány dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Charakteristika poskytovaných služeb:

Pobytové služby zahrnují ubytování, stravování, základní zdravotní péči, pomoc sociální pracovnice, nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti, nácvik prostorové orientace, individuální a skupinovou rehabilitaci, sportovní činnost a rekondiční pobyty v přírodě. Ve spolupráci se speciálním školstvím umožňuje zařízení základní vzdělání s možností zařazení klienta do rehabilitační třídy. Výchovně vzdělávací činnost je koordinována dle individuálního plánování. Využívá se metod smyslové a rozumové výchovy, pracovní výchovy, pohybové, hudební i řečové výchovy. Při výchovné činnosti uživatelů dospělého věku se klade důraz na sebeobsluhu, pracovní terapii a vedení k celkové samostatnosti. Uživatelé mladšího věku rozvíjejí smyslové vnímání, řeč, pohyb a sebeobsluhu. Pohybová výchova je úzce spjata se somatickou rehabilitací včetně metodiky  bazální stimulace a  vybraného reflexního cvičení u těžce pohybově postižených. Posilujeme i sluchové vnímání vytvářením náhlých zvuků, procvičováním sluchové percepce chůzí za zvukem a reakcí na zvuk. Zrakové vnímání rozvíjíme zrakovou fixací a stimulací. Upevňování prostorové orientace probíhá v budově i na zahradě s využitím vodícího chodníku pro nevidomé. V pracovní a výtvarné činnosti pracujeme především s keramickou hlínou, s různými barvami, modelínou, přírodninami a jiným výtvarným materiálem. Velký důraz je kladen na pohyb a pobyt v přírodě. Účastníme se letních i zimních sportovních her, speciálních i regionálních olympiád, pořádáme pro klienty rekondiční a turistické pobyty, které jsou obzvláště oblíbené. Veškeré dění na našem zařízení je v rámci možností přizpůsobováno k radosti a spokojenosti klientů.

Vize do budoucna 

 Cílem zařízení je poskytovat sociální služby kvalitně, moderními postupy, v moderním rodinném prostředí s motivovaným personálem.

 Něco málo z historie: 

 • zařízení vzniklo v roce 1992 jako ÚSP Rehabilitační centrum pro mládež se zaměřením na osoby s těžkým mentálním postižením s přidruženými vadami zraku a pohybového aparátu.

 

 • V roce 1994 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce zaměřená především na technické zázemí ústavu a vybudování odpovídajících sociálních zařízení. Díky rekonstrukci je celá budova bezbariérová a umožňuje tak pobyt i osobám zcela imobilním. Za vydatné pomoci sponzorů a dobrovolníků byla vybudována část plánovaného rehabilitačního chodníku ve zdejší zahradě, který slouží k orientační a smyslové výchově zrakově postižených. 

 

 • V listopadu 2009 byla dokončena rekonstrukce objektu zaměřená na snížení počtu lůžek na pokojích vybudováním jedno až čtyřlůžkových pokojů, dále na vybudování zázemí pro personál. Dále se rekonstrukce dotkla kuchyňského a prádelenského provozu, technického zázemí. Rekonstrukci realizoval Zlínský kraj, projekt byl realizován z rozpočtu poskytovatele, zřizovatele a ESF.