Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
Dovolujeme si informovat rodiče, opatrovníky a další spolupracující osoby, že do 30.4.2015 probíhá hodnocení spokojenosti s poskytovanými službami. Dotazníky jsou k dispozici ve vstupu do budovy, po vyplnění je vhazujte do schránky důvěry.
 
10.4.2015 Proběhl bezplatný seminář pro rodiče a opatrovníky na téma Nový občanský zákoník. Seminář vedla Mgr. Anna Hofschneiderová z Advokátní kanceláře Matiaško. Připravujeme pro vás společně s lektorkou souhrn, který bude umístěn zde.
 
1.4.2015 zavítala do našeho Domova Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Paní doktorka Šabatová se zajímala o fungování našeho Domova, o život jeho obyvatel i pracovníků. Pozitivně hodnotila příjemné prostředí pro život klientů, které je v Domově personálem vytvářeno. 

Více o návštěvě veřejné ochránkyně práv ve Zlínském kraji naleznete ZDE

Setkání ve fotografiích  ZDE

Ćlánek ve Zlínském deníku o návštěvě veřejné ochránkyně práv. V závěru článku se paní doktorka Šabatová vyjadřuje také o našem zařízení. ČTĚTE ZDE

 
2.4.2015 Osvětová kampaň Česko svítí modře na podporu lidí s autismem

Česko svítí modře

 
 
Upozornění pro rodiče a opatrovníky našich uživatelů - od 1. 2. 2015 jsou dle Směrnice č. 7/2015  o úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb změněné úhrady
 
 
V pátek 19. 12. převzali zástupci Domova společný dar od firmy TOSHULIN a od firmy Modikov ve výši 68.550 Kč. Zaměstnancům obou firem srdečně děkujeme!  Dar
 
  
Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji 
listopad 2013 - červen 2015
Více informaci ZDE 

Festival Prolínání 2014 se uskutečnil 23.6.2014. Více informací naleznete na stránkách   http://festivalprolinani.cz/

Spot akce ZDE 

 

Fotografická výstava v rámci kampaně Jsem tvůj soused.  ZDE naleznete více informací. V našem Domově se do fotografování zapojili Romana Antlová (nevidomá fotografka), Jaroslav Effenberger a Filip Zůbek. 

Spot ke kampani Jsem tvůj soused ZDE 

 

Zřizovatelem  Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice je Zlínský kraj 

 

Provozovatelem jsou Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, Uherské Hradiště 

 

Statutární zástupce:

Mgr. Bronislav Vajdík, ředitel   

Poskytujeme

Ubytování zajišťujeme v jedno, dvou a čtyřlůžkových pokojích. Dva dvoulůžkové pokoje mají vlastní sociální zázemí, ostatní mají společné sociální zázemí.     

 

Naše služby

jsou určeny dětem a mladým dospělým s mentálním, kombinovaným a zrakovým postižením. Věk pro přijetí je v Domově pro osoby se zdravotním postižením a Denním stacionáři 7 - 26 let. Věk pro přijetí v Týdenním stacionáři je 6 - 26 let.  

 

Zájemci o služby

se mohou obracet na sociální pracovnici Ivanu Lisztwanovou Krčmovou, DiS., tel. 573 358 007,

případně vedoucí zařízení Mgr. Bc. Renatu Kojeckou, 

tel.: 723 363 808,  573 358 007 

 

                                                                                                  Mapa